Belka
Niedziela, 16 Grudnia 2018   imieniny: Albina, Zdzisław
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

10 / 2018. Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

Data publikacji: 2018-07-18, Data modyfikacji: 2018-07-20
A A AWydrukDrukuj  
 
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia WR – U poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp Ogłoszenie nr 500168160-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. Burmistrz Brzeska: Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000, ul. ul. Głowackiego  51, 32800   Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45. Adres strony internetowej (url): www.brzesko.pl Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl menu: PRZETARGI/Profil Nabywcy I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są planowe czynności eksploatacyjne, czynności awaryjne na sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej własności TAURON Dystrybucja S.A. w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie z wolnej ręki III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 135439.08 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: TAURON Dystrybucja S.A oddział w Tarnowie. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Lwowska 72-96b Kod pocztowy: 33-700 Miejscowość: Tarnów Kraj/woj.: małopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 166590.06 Oferta z najniższą ceną/kosztem 166590.06 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166590.06 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1  ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Zamówienia udzielono TAURON Dystrybucja S.A w związku z własnością sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej co jest zgodne z art. 67 ust.1 pkt 1 uPzp. _________________________________________________________________________ Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia WR – U CPV  65310000-9 Przesył energii ZPKG.XIII.271.2.10.2018.ZM z dnia 18 lipca 2018 roku

Pełna treść wiadomości na: brzesko.pl/?p=64549
UM Brzesko, Źródło artykułu: brzesko.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  Powiat brzeski – położony w północno-wschodniej części województwa małopolskiego z siedzibą w mieście Brzesko.

  W skład powiatu wchodzą gminy: Brzesko, Czchów, Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa i Szczurowa, obejmujące obszar 590 km2.
  Ziemia Brzeska charakteryzuje się urozmaiconym terenem - powiat obejmuje sym zasięgiem dwie odmiennie geograficznie krainy - Kotlinę Sandomierską na północy i Pogórze Wiśnickie na południu.
  Poza tym turystów przyciąga mnogość zabytków reprezentujących różne style i epoki, a wśród nich zamek średniowieczny w Dębnie, XIX-wieczny dwór szlachecki w Dołędze czy ruiny średniowiecznego zamku z XIV w. w Czchowie.
  Największą turystyczną atrakcją regionu jest przebiegający przez powiat Małopolski Szlak Architektury Drewnianej.
   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola