Belka
Środa, 16 Stycznia 2019   imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Licytacja na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku przy ul. Ogrodowej nr 6

Data publikacji: 2018-06-15, Data modyfikacji: 2018-06-16
A A AWydrukDrukuj  
 
Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku  przy ul. Ogrodowej nr 6 o powierzchni: 64,50 m2 na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 102/2018 z dnia 18 maja 2018r. Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony. Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, o godz. 1000  w sali obrad. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2powierzchni użytkowej lokalu wynosi: lokal przy ul. Ogrodowa 6 – 25,00 złotych netto/m2, Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 6 lipca 2018r. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji począwszy od 2019 roku, w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2018r. poz. 121 z późn. zm.). Wadium należy wpłacić w wysokości: 4.837,50 złotych (cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych 50/100).   Wadium należy wpłacać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu 26 czerwca 2018r. lub na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 26 czerwca 2018r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 26 czerwca 2018r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym). Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu). Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730do 1530 lub na stronie internetowej www.brzesko.pl/nieruchomości.          Treść oświadczenia, regulamin przetargu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu. b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu. 9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy o dostawę energii elektrycznej stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 102/2018 z dnia 18.05.2018r.). 11.Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków oraz centralne ogrzewanie z ciepłowni będą uiszczane w formie zaliczek miesięcznych pobieranych na podstawie faktur wystawionych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku. Zastrzega się prawo odwołania przetargu. Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14/68-65-157. Regulamin, umowa najmu, oświadczenie uczestnika przetargu

Pełna treść wiadomości na: brzesko.pl/?p=63185
UM Brzesko, Źródło artykułu: brzesko.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  Powiat brzeski – położony w północno-wschodniej części województwa małopolskiego z siedzibą w mieście Brzesko.

  W skład powiatu wchodzą gminy: Brzesko, Czchów, Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa i Szczurowa, obejmujące obszar 590 km2.
  Ziemia Brzeska charakteryzuje się urozmaiconym terenem - powiat obejmuje sym zasięgiem dwie odmiennie geograficznie krainy - Kotlinę Sandomierską na północy i Pogórze Wiśnickie na południu.
  Poza tym turystów przyciąga mnogość zabytków reprezentujących różne style i epoki, a wśród nich zamek średniowieczny w Dębnie, XIX-wieczny dwór szlachecki w Dołędze czy ruiny średniowiecznego zamku z XIV w. w Czchowie.
  Największą turystyczną atrakcją regionu jest przebiegający przez powiat Małopolski Szlak Architektury Drewnianej.
   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola