Belka
Środa, 16 Stycznia 2019   imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Najem lokalu przy ul. Ogrodowej nr 6 w Brzesku

Data publikacji: 2019-01-09, Data modyfikacji: 2019-01-10
A A AWydrukDrukuj  
 
Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego znajdującego się w Brzesku na parterze budynku przy ul. Ogrodowej nr 6- o powierzchni:64,50 m2, przeznaczonego na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 102/2018 z dnia 18 maja 2018r. Powyższy lokal przeznaczono do wynajmu na czas nieoznaczony.   Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2019r.  (piątek) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, do godz. 945. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem: – „Najem lokalu położonego przy ul. Ogrodowej nr 6 w Brzesku”   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2019r. o godz. 1000, w sali obrad. 1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej. 2.Oferta musi zawierać: imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu netto, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ( regulaminem konkursu oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi. Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530 albo na stronie internetowej: www.brzesko.pl/nieruchomości.                    Treść oświadczenia, regulamin konkursu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej – lokalu położonego przy ul. Ogrodowej nr 6 wynosi: 20,00 złotych netto. Do stawki czynszu netto ustalonej w drodze konkursu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury. Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na czas nieoznaczony. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni o jej terminie. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 7.Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji kwartalnej w każdym kolejnym roku, począwszy od 2018 roku, w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2204 ze późn.zm.). Uczestnik, który wygra konkurs jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w konkursie ofert lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po konkursie ofert. 9.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet czynszu najmu. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę na dostawę energii elektrycznej, natomiast opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków oraz energię cieplną będą naliczane przez zarządcę budynku tj. MZGM Brzesko ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 102/2018 z dnia 18.05.2018r.). Zastrzega się prawo odwołania konkursu. Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14,  68-65-157. Oświadczenie oferenta, regulamin konkursu, umowa najmu

Pełna treść wiadomości na: brzesko.pl/?p=71242
UM Brzesko, Źródło artykułu: brzesko.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  Powiat brzeski – położony w północno-wschodniej części województwa małopolskiego z siedzibą w mieście Brzesko.

  W skład powiatu wchodzą gminy: Brzesko, Czchów, Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa i Szczurowa, obejmujące obszar 590 km2.
  Ziemia Brzeska charakteryzuje się urozmaiconym terenem - powiat obejmuje sym zasięgiem dwie odmiennie geograficznie krainy - Kotlinę Sandomierską na północy i Pogórze Wiśnickie na południu.
  Poza tym turystów przyciąga mnogość zabytków reprezentujących różne style i epoki, a wśród nich zamek średniowieczny w Dębnie, XIX-wieczny dwór szlachecki w Dołędze czy ruiny średniowiecznego zamku z XIV w. w Czchowie.
  Największą turystyczną atrakcją regionu jest przebiegający przez powiat Małopolski Szlak Architektury Drewnianej.
   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola