Belka
Środa, 16 Stycznia 2019   imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Przetarg ustny na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości przy ul. Wesołej 3 w Brzesku

Data publikacji: 2018-05-21, Data modyfikacji: 2018-05-22
A A AWydrukDrukuj  
 
Burmistrz Brzeska ogłasza:  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki numer 2464/6 o powierzchni 0,3028 ha położonej w obrębie Brzesko objętej księgą wieczystą Nr TR1B/00024609/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku  własności Gminy Brzesko. Nieruchomość zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym (pustostan) o powierzchni użytkowej 159,23 m2 wybudowany został w II połowie XIX wieku w technologii drewnianej, tradycyjnej, budynek jest obiektem parterowym,  nie podpiwniczonym, wymagającym remontu. Ostatni sposób użytkowania – 3 lokale mieszkalne Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Brzeska przy ul. Wesołej 3 w niedalekim sąsiedztwie  Browaru Okocim, Restauracji „Pawilon” , Gimnazjum Katolickiego, oraz w sąsiedztwie budynków mieszkalnych jedno i wielolokalowych. Zlokalizowany na działce budynek należał do zespołu urbanistyczno-architektonicznego Browaru Okocim, który powstał w wyniku działalności fundacji Jana II Goetza Budynek nie jest  wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Małopolskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.),  figuruje natomiast w gminnej ewidencji zabytków. Na działce oprócz budynku mieszkalnego własności gminy Brzesko, znajdują się nakłady w postaci dwóch garaży blaszaków i składzika na drewno, które nie są własnością Gminy Brzesko. Działka  posiada kształt regularny, zbliżony do trójkąta. Teren lekko nachylony w kierunku północno-zachodnim, wymagający uporządkowania. Nieruchomość posiada kompleksowe uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej. Nieruchomość  nie jest objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań. Granice zbywanej działki ewidencyjnej numer 2464/6  przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego. Cena  wywoławcza:     –    350.000,00  złotych (stawka podatku zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm) Wysokość  wadium:     –    35.000,00  złotych Przetarg odbędzie się w dniu  09 lipca 2018  roku o godz.  1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy  ul. Głowackiego 51  –  Sala obrad Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wymagane wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym O/Szczurowa  w takim terminie, aby w dniu 02 lipca 2018 r.  cała  kwota znajdowała się na rachunku bankowym, oraz podpiszą oświadczenie, które stanowi załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane im są uwarunkowania fizyczne i prawne związanie z nieruchomością. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer nieruchomości na którą wpłaca się wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.   Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,  a ponadto treść ogłoszenia, regulamin przetargu, oświadczenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.brzesko.pl  menu: nieruchomości, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko. Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530  pokój 116 lub telefonicznie (14) 68-65-127. Regulamin przetargu

Pełna treść wiadomości na: brzesko.pl/?p=62129
UM Brzesko, Źródło artykułu: brzesko.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  Powiat brzeski – położony w północno-wschodniej części województwa małopolskiego z siedzibą w mieście Brzesko.

  W skład powiatu wchodzą gminy: Brzesko, Czchów, Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa i Szczurowa, obejmujące obszar 590 km2.
  Ziemia Brzeska charakteryzuje się urozmaiconym terenem - powiat obejmuje sym zasięgiem dwie odmiennie geograficznie krainy - Kotlinę Sandomierską na północy i Pogórze Wiśnickie na południu.
  Poza tym turystów przyciąga mnogość zabytków reprezentujących różne style i epoki, a wśród nich zamek średniowieczny w Dębnie, XIX-wieczny dwór szlachecki w Dołędze czy ruiny średniowiecznego zamku z XIV w. w Czchowie.
  Największą turystyczną atrakcją regionu jest przebiegający przez powiat Małopolski Szlak Architektury Drewnianej.
   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola